Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Principles of Chemistry

Powierzchnia Hirshfelda

Powierzchnia Hirshfelda dla cząsteczki w krysztale jest konstruowana przez podzielenie przestrzeni kryształu na regiony, w których rozkład gęstości ładunków opisujących sumę udziałów sferycznych atomów dla cząsteczki (promolecule) przeważa nad sumą gęstości elektronowej kryształu ( procrystal). Zgodnie z modelem opracowanym przez Hirshfelda określamy wagi poszczególnych udziałów według wzorów:

Według tego powierzchnia Hirshfelda jest to obszar w którym w(r) ≥ 0,5.  W tym obszarze oddziaływania wewnątrz– i międzycząsteczkowe przeważają nad udziałem otoczenia  kryształu.