Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Principles of Chemistry

 Liwermor

W 1998 roku polski fizyk Robert Smoleńczuk opublikował wyniki swoich teoretycznych rozważań nad możliwością otrzymania dwóch superciężkich pierwiastków 116 i 118. Zgodnie z wynikami obliczeń ich synteza powinna być możliwa w wyniku bombardowania ołowiu jonami kryptonu. W następnym roku w Physical Review Letters opublikowane zostało doniesienie uczonych z Lawrence Berkeley National Laboratory o dokonaniu syntezy tych pierwiastków zgodnie z przewidywaniami polskiego fizyka. Niestety rok 2000 przyniósł szereg doniesień o niemożliwości powtórzenia wyników eksperymentu przeprowadzonego w Berkeley. Dodatkowo naukowcom pracującym w laboratorium Lawrenceֹ’a również nie udało się uzyskać kolejny raz tego samego rezultatu. Dyrektor laboratorium w czerwcu 2002 roku wydał oświadczenie, w którym stwierdzał, że doniesienia sprzed dwóch lat zostały oparte o wyniki sfabrykowane przez pracującego przy eksperymencie Victora Ninova.

19 czerwca 1999 roku w Dubnej przeprowadzono eksperyment polegający na bombardowaniu kiuru-248 jonami wapnia-48, w którego wyniku zaobserwowano powstanie pojedynczego atomu pierwiastka o licznie atomowej 116, który uległ przekształceniu, z emisją cząstki alfa, do izotopu flerowu. Kolejne badania z roku 2002 potwierdziły, że atom liwermoru miał masę 293. W kwietniu i maju 2001 roku uzyskano kolejne atomy pierwiastka 116. Eksperymenty powtórzono na przełomie kwietnia i maja 2005 roku uzyskując osiem atomów dwóch izotopów liwermoru o masach atomowych 293 i 292, a w latach 2004-2006 zastępując kiur-248 izotopem o masie atomowej 245 otrzymano atomy liwermoru-290 i 291. W roku 2009 w Berkeley i Darmstadt uzyskano szereg izotopów tego pierwiastka o masach od 286 do 289.

Nazwę „liwermorium” przyjęto w dniu 23 maja 2012 roku i pochodzi ona od nazwy miasta w Kalifornii (Livermore) będącego siedzibą Lawrence Livermore National Laboratory. Jednocześnie nawiązuje ona do Roberta Thomasa Livermore’a amerykańskiego ranczera założyciela miasta Livermor.