Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Principles of Chemistry

Arenowe związki koordynacyjne

Rozpatrzmy związek koordynacyjny metalu, w którym ligandem jest związek charakteryzujący się sprzężonym układem wiązań π, czyli arenowy związek koordynacyjny. Najczęściej przytaczanym przykładem (ze względu na prostotę i poglądowość) są związki metali z cyklopentadienem będącym ligandem. Weźmy pod uwagę pierścień cyklopentadienylowy i wzajemny rozkład orbitali p atomów węgla dla anionu cyklopentadienylowego.

Z pięciu orbitali π przedstawionych na schemacie, trzy są obsadzone, w związku z czym ligand cyklopentadienylowy możemy traktować jako trójfunkcyjny. Na początek przyjrzyjmy się cyklopedianenylowemu związkowi koordynacyjnemu żelaza czyli ferocenowi (Cp2Fe), w którym ligandy Cp są równoległe względem siebie. Obsadzone orbitale π dwóch ligandów Cp dają w wyniku kombinacji sześć obsadzonych orbitali cząsteczkowych zdelokalizowanych na obydwu ligandach Cp. Jak łatwo zauważyć, ze względu na symetrię orbital π1(+) może tworzyć kombinację z orbitalem s atomu centralnego, a π1(-) z orbitalem pz. Kolejne orbitale, tworzące poziom e1, mają symetrię zgodną z orbitalami py2(+)) i px3(+)), a π2(-) i π3(-) z dyz oraz dxz. Tym sposobem powstaje sześć wiążących orbitali cząsteczkowych, charakteryzujących sześć wiązań w cząsteczce związku o geometrii oktaedrycznej, jak przedstawiono to na poniższym schemacie:

Trzy pozostałe orbitale d atomu centralnego czyli dxy, dx2-y2 oraz dz2 to niewiążące orbitale cząsteczkowe, przy czym orbitale dxy i dx2-y2 przez oddziaływanie z poziomem e24 i π5) cyklopentadienu uzyskują niższą energię niż orbital dz2; tym samym ulega zmianie degeneracja poziomu t2g oktaedru.

Jednak nie wszystkie cyklopentadienylowe związki koordynacyjne mają równoległe ustawienie pierścieni Cp. W przypadku związków koordynacyjnych typu Cp2MLn (gdzie n = 1, 3), ligandy Cp są ustawione kątowo w stosunku do siebie. Dodatkowo jeżeli ligand Cp jest trójkoordynacyjny to liczba koordynacyjna jonu centralnego wynosi 7 lub 9, w zależności od liczby ligandów L. Obniżenie symetrii z oktaedrycznej do C2v powoduje, że orbitale dx2-y2 i dz2 uzyskują symetrię typu a1, a orbital dxy b2. Orbital o symetrii b2 jest destabilizowany ze względu na słabsze oddziaływanie z pustymi orbitalami π cyklopentadienu. Podobnej destabilizacji należy oczekiwać dla orbitalu a­1 (dx2-y2) ale ze względu na symetrię może on oddziaływać z orbitalem dz2 (2a1), którego energia ulega znacznemu podwyższeniu. Jednocześnie wzajemne oddziaływanie tych orbitali powoduje polaryzację orbitalu dx2-y2 wzdłuż osi x, a orbitalu dz2 w płaszczyźnie xy.

Energia orbitali d atomu centralnego w związkach koordynacyjnych o liniowym i kątowym ułożeniu ligandów cyklopentadienylowych.Energia orbitali d atomu centralnego w związkach koordynacyjnych o liniowym i kątowym ułożeniu ligandów cyklopentadienylowych.